Als u 2 liter per dag kraanwater drinkt, drinkt u 1.2 Liter per jaar van deze bruine smurrie (voornamelijk kalksteen)

Wat zit er in het kraanwater?

Geen zin om alles te lezen? Bekijk dan de video's.

Wat zit er in uw kraanwater?

In Nederland is er een consensus dat het kraanwater van goede kwaliteit is, men denkt dat het zelfs zo goed is dat Nederland gezien wordt als de voorloper in het leveren van goede kwaliteit drinkwater. Er zit een kern van waarheid in; vergeleken met andere landen doet Nederland het zeer goed, maar is het drinkwater nou echt zo puur als dat wij denken dat het is? Ik zocht dat uit, en kwam met steeds meer vraagtekens over dit algemene beeld. Uiteindelijk kwam ik, mede door de informatie van anderen in gezondheidswetenschapswereld, tot de conclusie  dat er helaas veel opgeloste deeltjes in het kraanwater zitten die schadelijk zijn voor de gezondheid.

TDS (Total Dissolved Solids) / Totale Vaste Stoffen

Misschien heeft u er wel eens over gehoord, maar als dat niet het geval is, raad ik u aan om verder te lezen. Een TDS meting meet de hoeveelheid van het totaal opgeloste vaste stoffen dat zich in een vloeistof bevindt. Deze meting vindt plaats door het gebruik van elektrische geleiding, hoe meer geleiding, des te groter de hoeveelheid opgeloste stoffen. De afbeeldingen hieronder laten de TDS-metingen zien van gedestilleerd water, kraanwater, Spa Blauw, Evian, AH fleswater, Chaudfontaine, Bar le Duc, en kraanwater.

TDS-metingen worden hieronder weergeven in ppm  oftewel milligram per Liter (de nauwkeurigheid van de metingen kan 2% afwijken met de echte TDS waarde).


TDS meting:

Gedestilleerd Water:

0-2 mg/L

TDS Meting:

Spa Blauw

28 mg/L

TDS Meting:

Bar Le Duc

169 mg/L

TDS Meting:

Kraanwater (Middelburg):

247 mg/L

TDS Meting:

AH Basic Water

267 mg/L

TDS Meting:

Chaudfontaine

296 mg/L

TDS Meting:

Evian

296 mg/L

TDS Meting:

AH Mineraal

325 mg/L

Opvallend is dat Spa Blauw de enige waterleverancier is die water met een relatief lage TDS levert, behalve Spa Blauw en Bar Le Duc bevatten alle andere flessenwaters meer opgeloste deeltjes dan kraanwater. AH Basic water bevat zelfs 1 mg/L Fluoride, terwijl Fluoride giftig is.


De opgeloste inhoud van kraanwater volgens kwaliteitsmetingen

Volgens de kwaliteitsmetingen van waterzuiveringsinstallatiebedrijf Dunea zitten er de volgende stoffen in het kraanwater, hieronder vindt u een tabel met de concentraties van verschillende stoffen waaronder: Calcium, Magnesium, Fluoride en Chloride, echter kunnen er ook medicijnresten, drugsafval, pesticiden, en vrouwelijke hormoonresten in het water zitten. De kwaliteitsmeting hieronder is uitgevoerd door Dunea Zuid-Holland. Let op: uw kraanwaterkwaliteit is afhankelijk van uw waterleverancier.

Omschrijving Stof Eenheid Gemiddelde Katwijk 2016-2019 Gemiddelde Scheveningen 2016-2019 Gemiddelde Monster 2016-2019 Norm drinkwaterbesluit (maximaal toegestane hoeveelheid)
Aluminium ug/L Al 8.2 2.33 4.3 200
Arseen ug/L As 2.8 2.13 2.8 10
Boor mg/L B 0.19 0.05 0.05 0.5
Calcium mg/L Ca 43.8 43.3 45 -
Chloride mg/L Cl 52.3 53.25 52 150**
Fluoride mg/L F 0.20 0.1975 0.2 1
Ijzer mg/L Fe <0.01 <0.01 <0.01 0.2
Kwik ug/L Hg <0.02 <0.02 <0.02 1
Lood ug/L Pb <0.5 <0.5 <0.5 10
Magnesium mg/L Mg 8.28 8.18 8.4 -
Natrium mg/L Na 55.8 57.3 54.3 150
Nitraat mg/L NO3 4.83 4.77 3.95 50

Bron:Dunea. (z.d.). Waterkwaliteitsrapportages | Dunea Duin & Water. Geraadpleegd op 27 december 2020, van https://www.dunea.nl/drinkwater/waterkwaliteit-en-samenstelling/waterkwaliteitsrapportages


Dagelijkse vereiste mineralen volgens voedingscentrum Nederland

De tabel hieronder geeft aan wat de dagelijkse benodigde hoeveelheid mineralen zijn. Het is opvallend dat kraanwater heel erg weinig bijdraagt aan de dagelijkse opname van mineralen. Om aan de dagelijkse hoeveelheid Calcium-inname te voldoen zou een mens minstens 20 Liter kraanwater moeten drinken; een onmogelijke taak. Mineralen krijgt men binnen door de inname van nutrientenrijk voedsel. Daarnaast is er ook een verschil tusen organische en inorganische mineralen, maar dat wordt hieronder verder uitgelegd.

Mineralen/ spoorelementen Eenheid Mannen vanaf 18 jaar Vrouwen vanaf 18 jaar
Calcium milligram/dag +- 1000 +- 1000
Kalium milligram/dag 3.5 3.5
Magnesium milligram/dag 350 300
IJzer milligram/dag 11 16* 11*
Zink milligram/dag 9 7
Koper milligram/dag 0,9 0,9
Jodium microgram/dag 150 150
Aanbevelingen met een zwakke onderbouwing**
Fosfor milligram/dag 550 550
Mangaan milligram/dag 3 3
Molybdeen microgram/dag 65 65
Selenium microgram/dag 70 70

Bron: Voedingscentrum. (z.d.). Mineralen. Geraadpleegd op 22 april 2021, van https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/mineralen.aspx


Inorganische vs Organische Mineralen

Wij hebben allemaal mineralen nodig, dit zijn mineralen zoals Calcium, Magnesium, Natrium, Kalium, etc. maar de vorm waarin deze ingenomen moeten worden is anders. Deze vitaminen en mineralen krijgen wij pas effectief binnen door te voedsel te eten. Planten nemen inorganische stoffen op, zoals de stoffen Calcium, Magnesium, Natrium, Ijzer, etc., en zetten deze om in nutrientenrijk voedsel dat organische mineralen bevat die gebruikt kunnen worden door het lichaam voor veel lichamelijke processen.

Het kraanwater bevat inorganische mineralen afkomstig van stenen (kalksteen) en zand, en kunnen niet door het lichaam geassimileerd worden, verder kunnen zij ook voor gezondheidsproblemen zoals nierstenen, slagaderverkalking, en andere kwalen zorgen. Daarnaast zijn een aantal stoffen in het kraanwater zelfs giftig bij verhoogde hoeveelheden zoals Aluminium, Arseen, Boor, Fluoride, Nitraat, en eventuele medicijn- en drugsresten . Nu zijn de hoeveelheden van deze giftige stoffen in het kraanwater over het algemeen relatief laag, maar er zijn toch wel enkele stoffen zoals bijvoorbeeld Nitraat dat in grotere hoeveelheden in het kraanwater voorkomt dan dat gewenst is volgens enkele onderzoeken. Voor meer informatie kunt u hieronder verder lezen, daar wordt elke stof individueel behandeld.

Aluminium

Aluminium is een natuurlijk voorkomend metaal dat zich bevindt in de aardkorst. In zijn pure vorm is het een zachte, grijze, glimmende metaal. Aluminium wordt gebruikt als een constructiemateriaal in vele sectoren zoals in de bouw, autoindustrie en vliegtuigbouw, maar ook wordt het gebruikt voor het behouden en bereiden van eten. Aluminium wordt soms ook gebruikt als voedseladditief en anti-transpiratie deodoranten.

Aluminium heeft geen smaak of geur, maar bij hoge concentraties aluminium in water kan het water blauwkleurig lijken. De enige manieren om erachter te komen of uw drinkwater aluminium bevat is door het op te sturen naar een laboratorium of zelf een scheikundige neerslagreactie uit te voeren.

Waterzuiveringsinstallaties kunnen aluminium gebruiken om schadelijke deeltjes en micro-organismes te verwijderen. Het zorgt ervoor dat deze deeltjes binden aan het Aluminium en gefilterd kunnen worden (Health Protection Branch of Health Canada, 1997).

De Wereld Gezondheids Organisatie heeft aanbevolen dat het aluminium gehalte in gemeentelijke drinkwatervoorzieningen niet hoger mag zijn dan 0.2 ug/L (WHO, 1998). Volgens de Wisconson Department of Health Services mag water dat meer dan 0.2 ug/L aluminium bevat gebruikt worden voor badderen, douchen, het bereiden van voedsel, en andere huishoudelijke klussen. Maar het is handig om te weten dat de huid ook opgeloste kan opnemen, daarom is het handig om water met een hogere concentratie aluminium te vermijden.

Volgens Niebor et. al. (1995) kan aluminium zorgen voor een versnelde ontwikkeling van Alzheimers en Dementie en wordt er aangeraden om aluminium bevattend water en voedsel te vermijden.

Een voorbeeld van Aluminium-vergiftiging dat plaatsvond was in 1988, toen een populatie van ongeveer 20000 mensen in Camelford, Engeland, perongeluk minstens 5 dagen blootgesteld waren aan een hoge concentratie Aluminium van maar liefst 620 mg/L, er was namelijk 20 ton aluminiumsulfaat geloosd in het al behandelde waterreservoir bij Lowermoor Water Treatment Works. Symptomen zoals misselijkheid, overgeven, diarree, mond zweertjes, etterwonden, huiduitslag, en artritische pijnen werden geconstateerd. Er werd geconcludeerd dat de symptomen meestal mild en kortdurig waren. Geen aanhoudende effecten op de gezondheid konden toegekent worden aan de bekende blootstellingen van aluminium in het drinkwater (Clayton, 1989).

Aluminium wordt niet gevonden in voedsels van natuurlijke bronnen zoals fruit en groenten. Daarom hoort het niet in het drinkwater. Gelukkig is het gehalte van Aluminium zeer laag in het Nederlandse kraanwater, maar het is het beste om het compleet te vermijden.

Bronnen

 

Arseen

Arseen is een metalloide of semi-metaal en een natuurlijk element die qua eigenschappen tussen de metalen en niet-metalen in zitten (Wikipedia-bijdragers, 2021). Inorganisch arseen is zeer schadelijk voor de gezondheid. De blootstelling van deze stof komt over het algemeen door voedsel- en wateriname. The dagelijke inname varieert tussen de 20 en 300 ug/dag (Greenfacts).

Er een verschil tussen inorganische en organische arseen. Inorganisch Arseen wordt soms gevonden in vissen en algen (Schwarcz, 2018).

Inorganisch arseen heeft geen verbinding met koolstofatomen en is zeer schadelijk integenstelling tot organisch arseen. Een voorbeeld van de inorganische vorm arseen is arseentrioxide, een dodelijk gif, soms ook wel erfenis poeder genoemd. Grondwater kan vormen van arseen bevatten zoals arseniet (AsO3-3) en arsenaat (AsO43−).

“Gevolgen van arseen op het menselijkstelsel zijn irritatie van de maag en darmen, verminderde productie van rode en witte bloedcellen,  huidschade en irritatie van de longen. Belichting kan ook onvruchtbaarheid en kanker, alsmede leiden tot lifeloss veroorzaken” (Lenttech).

Nederlandse waterzuiveringsbedrijven zoals Lenntech en Dunea doen hun uiterste best om Arseen te verwijderen en bieden hierdoor kraanwater met lage concentraties Arseen aan. Maar toch lukt het niet om alles te verwijderen.

Bronnen

Boor

Boor is een micronutrient die diverse en vitale rollen heeft in het metabolismeproces bij planten, dieren, en menselijke gezondheid (Pizzorno, 2014).

Deze stof komt van nature in het mileu, de lucht, de bodem, en water voor, maar het komt ook voor in fruit, groenten, vlees, en vis. Wanneer men meer dan 100mg Boor inneemt kan het schadelijke tot dodelijke gevolgen veroorzaken (MineraVita).

Volgens Lenntech kan bij het eten van grote hoeveelheden boorbevattend voedsel de maag, lever, nieren en hersenen infecteren en uiteindelijk tot de dood leiden. Wanneer men blootgesteld wordt aan lage concentraties boor, kunnen de neus, keel en ogen geïrriteerd raken.

Wanneer dieren voor een langere tijd grote hoeveelheden boor via het voedsel of drinkwater innemen, kan dit de mannelijke reproductieorganen aantasten. Wanneer dieren tijdens de zwangerschap blootgesteld worden aan boor, kunnen de jongen lijden aan geboortedefecten of een vertraagde ontwikkeling. Bovendien kunnen dieren last krijgen van neusirritatie wanneer ze boor inademen.

Boorbevattend voedsel zijn onder andere: avocado’s, appelen, gedroogde bonen, pinda’s, brocollie, en aardappelen. De boorhoeveelheid is rond de 1 mg per portie (WebMD).

Drinkwater bevat zeer lage concentraties Boor en is daarom niet schadelijk. Het drinkwater van waterzuiveringsbedrijf Dunea heeft bijvoorbeeld een gemiddelde boorconcentratie van 0.19 mg/L geleverd in Katwijk in de jaren 2016 tot 2019.

Bronnen

Calcium

Calcium is een van de meest voorkomende mineralen in het menselijk lichaam. Zo’n 99 procent van het calcium in het lichaam zit in de botten en tanden, maar het draagt ook bij de functies van lichaamcellen. Daarom is Calcium ook een van de meest cruciale mineralen (MineraVita).

Kraanwater en mineraalwater bevat hoge concentraties inorganisch calcium, vandaar dat kalkaanslag een van de meest voorkomende oorzaken is bij problemen met wasmachines, vaatwassers, en aanslag in de badkamers. Hetzelfde gebeurt in het menselijk lichaam, het ontstaan van kalkaanslag in de nieren en slagaderen, en arthritis (Bragg, 2004).

Voedsel bevat organisch calcium, planten zetten inorganische calciumverbindingen om in organische calciumverbindingen. Deze vorm van calcium is gezond en wordt gebruikt door het lichaam voor het behouden van zijn functies, integenstelling tot inorganisch calcium.

Er vindt een propaganda plaats waarin wordt beweerd dat drinkwater Calcium moet bevatten, hier is echter niets van waar. Het Calcium is een inorganische vorm en kan in principe kalksteen genoemd worden. Na het destilleren van 4 Liter water is het al snel op te merken dat het residu voornamelijk uit kalksteen bestaat, stelt u eens voor hoe dat in het lichaam er dan uitziet.

Volgens Paul Bragg veroorzaakt het drinken van water dat gesatureerd is met inorganisch Calcium (zoals Calciumcarbonaat) verschillende ongezonde toestanden. Het kan het lichaam verontreinigen, verstoppen, en zelfs weefsels doen verstenen die vroegtijdige dood veroorzaakt. Calcium Carbonaat is een belangrijke ingredient voor het maken van cement of beton. Deze katalisator is verantwoordelijk voor het verharden van het beton. Wanneer dit lichamelijk wordt ingenomen en door de jaren heen opbouwt, wordt dit mineraal de grootste oorzaak voor slagaderverkalking. Dokters noemen dit verschijnsel arteriosclerosis en de meeste mensen geloven dat dit een natuurlijk verschijnsel is naarmate de jaren toenemen. Dit is “kudde mentaliteit” denken – of erger, niet-denken!

Vele anderen dokter en experts komen tot dezelfde conclusie die Paul Bragg in zijn boek 'Water: The Shocking Truth That can Save Your Life' heeft beschreven dat Calcium een van de grote veroorzakers is van kwalen zoals Arthritis, Slagaderverkalking, en stijfheid.

Voor het bekijken van de bronnen kunt u door hier klikken of u kunt via het menu bereiken.

Bronnen

 • Bragg, P. (2004). Water: The Shocking Truth That can Save Your Life (Revised and Expanded ed.). Bragg Health Sciences.
 • MineraVita. (z.d.-b). Calcium, Ca, Ca2+, latin Calcis. Geraadpleegd op 20 februari 2021, van https://www.mineravita.com/eng/calcium.php

Chloride

“Chloride is een mineraal dat een onderdeel is van keukenzout (natriumchloride). 1 gram keukenzout bestaat uit 0,4 gram natrium en 0,6 gram chloride. Chloride zorgt samen met natrium en kalium voor de vochtbalans in het lichaam. Dit heeft weer effect op je bloeddruk. Zout is een belangrijke bron van chloride in onze voeding. Te veel zout kan leiden tot een hoge bloeddruk en een hoge bloeddruk verhoogt de kans op hart- en vaatziekten. (Voedingscentrum).

Paul Bragg geeft aan dat Japanners zijn bekend als de hoogste consumenten van keukenzout (inorganisch zout – natrium chloride) en zij hebben de hoogste bloeddruk.

Keukenzout (inorganische natrium chloride) is onnodig en schadelijk voor het menselijk lichaam. Het gedraagt zich net zoals de andere inorganische mineralen die gevonden wordt in bijna alle vormen van drinkwater behalve stoom-geproduceerd gedestilleerd water of omgekeerde osmose water. Het kan verkalking in de slagaderen, aderen, en capillairen veroorzaken. Ook kan het oedeem (een opeenhoping van extracellulair vocht in weefsel, leidend tot een zwelling zonder toename van het aantal cellen) veroorzaken (Paul Bragg).

In het drinkwater dat geleverd werd tussen 2016 en 2019 in Katwijk, Scheveningen, en Monster, zat gemiddeld 52 mg/L Chloride. Dit is relatief laag, maar deze vorm is inorganisch en het zou volgens onder andere Paul Bragg vermeden moeten worden.

De organische vorm van Chloride zit in voedsel en fruiten zoals tomaten, sla en selderij, olijven, zeewier, en rogge (graan).

Bronnen

 

Fluoride

Talloze wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat Fluoride schadelijk is voor de gezondheid. Het algemeen gedachtegoed dat Fluoride voor een gezond gebit zorgt is niet waar, onderzoeken laten zien dat Fluoride inname slecht is voor het gebit, het lichaam, en de hersenen. Nu is het wel zo dat de concentraties Fluoride in het kraanwater relatief laag zijn en daardoor op de korte termijn niet schadelijk is, maar op langere termijn kunt u veel Fluoride binnenkrijgen.

Volgens de tabel hierboven is de gemiddelde Fluoride-concentratie per Liter kraanwater 0,20 mg. Een persoon drinkt hopelijk meer dan 2 Liter per dag, voor een eerlijke benadering wordt een gemiddelde van 2 Liter kraanwater inname per dag en een gemiddelde levensduur van 75 jaar gebruikt.

0,20 mg x 2 Liter/dag * 365 dagen x 75 jaar = 10950 mg-> 10,95 gram Fluoride in 75 jaar.

Acute Fluoride vergiftiging, wat plaats vindt bij lage doses tussen 0,1 tot 0,3 mg per kilogram lichaamsgewicht, de verschijnselen zijn over het algemeen vormen van maagpijn, misselijkheid, overgeven, hoofdpijn, duizeligheid, en andere griepachtige symptomen (Akiniwa 1997; Gessner 1994).

Op lange termijn is Fluoride schadelijk en moet ten alle tijden vermijdt worden, ook fluoride bevattende tandpasta!

Volgens de website http://fluoridealert.org/issues/health/ leidt Fluoride tot de volgende gezondheidskwalen:

 • Arthitis
 • Botbreuken
 • Breineffecten (Lagere IQ)
 • Kanker
 • Hart- en vaatziekten
 • Diabetes
 • Hormoonontregeling
 • Gastrointestinale Effecten
 • Nierziekten
 • Mannelijke onvruchtbaarheid
 • Pijnappelklierschade

Bronnen

 • Fluoride Alert. (2019, 14 september). Health Effects. Fluoride Action Network. http://fluoridealert.org/issues/health/
 • Akiniwa, K. (1997). Re-examination of acute toxicity of fluoride. Fluoride 30: 89-104.
 • Gessner BD, et al. (1994). Acute fluoride poisoning from a public water system. New England Journal of Medicine 330:95-9.

 

Lood

De loodconcentratie in het drinkwater mag maximaal 10 mg/L bevatten, maar er is een kans dat de norm wordt verlaagd naar 5 mg/L. De metingen van Dunea laat zien dat de gemiddelde concentratie minder dan 0,5 mg Lood per Liter drinkwater bevat. Dit is zeer goed aangezien lood zeer schadelijk voor de gezondheid is.

Voor kinderen heeft lood-inname het volgende effect:

 • Gedrag- en leerproblemen
 • Lagere IQ en hyperactiviteit
 • Vertraagde groei
 • Hoorproblemen
 • Anemia

Voor volwassenen heeft lood-inname het volgende effect:

 • Cardiovasculaire effecten, verhoogde bloeddruk en incidentie van hypertensie
 • Verlaagde nierfuncties
 • Reproductieproblemen (voor beide mannen en vrouwen

 

Heeft U loden leidingen in Uw huis ? Dan is het zeker aan te raden om Uw leidingen te vervangen of om Uw water uit de kraan te filteren door Omgekeerde Osmose of Destillatie.

Bronnen

Magnesium

Magnesium is een mineraal die zorgt voor vele functies zoals zenuw- en spierfuncties, het reguleren van bloeddruk, en het ondersteunen van het immuunstysteem (Ware, 2020).

Magnesium wordt in vele soorten voedsel gevonden en bevatten de organische vorm van Magnesium. Enkele voorbeelden in de organische vorm zijn Magnesiumcitraat, Magnesiumlactaat. Terwijl de inorganische vormen Magnesiumoxide en Magnesiumchloride zijn.

Supplementen die inorganisch Magnesium bevatten zijn moeilijker door het lichaam te absorberen maar deze bevatten wel een hogere concentratie Magnesium. Integenstelling to inorganisch Magnesium zijn de supplementen die organisch Magnesium bevatten makkelijk door het lichaam te absorberen maar die hebben wel een lagere concentratie. In het algemeen heeft onderzoek aangetoond dat de inname van organische Magnesium leidt tot meer absorbatie dan inorganisch Magnesium (Blancquaert et al, 2019).

Nogmaals, het beste is om Uw mineralen via voedsel te verkrijgen. Planten zijn namelijk ontworpen om ons te voeden.

Bronnen:

 • Blancquaert L, Vervaet C, Derave W. Predicting and Testing Bioavailability of Magnesium Supplements. Nutrients. 2019;11(7):1663. Published 2019 Jul 20. doi:10.3390/nu11071663
 • Ware, M. R. (2020, 6 januari). Why do we need magnesium? Medical News Today. https://www.medicalnewstoday.com/articles/286839

Nitraat

Nitraat (oftewel stikstoftrioxide) is een van de belangrijkste voedselbronnen voor planten en bomen. Echter is nitraat niet een geschikt nutrient voor het menselijk lichaam. Volgens de Europese normen mag drinkwater niet meer dan 50 mg/L Nitraat bevatten, nitraat is namelijk schadelijk omdat het lichaam deze stof omzet in nitriet. In Nederland is de richtwaarde echter lager, namelijk maximaal 25 milligram nitraat per liter water (Voedingscentrum). Dunea kraanwater bevat ongeveer 4.52 mg/L Nitraat.

Echter kunnen lagere concentraties nitraat in drinkwater het risico op darmkanker vergroten. Dat blijkt uit een recente studie van de universiteit Aarhus in Denemarken. In de Deense studie zijn 2,7 miljoen volwassen gevolgd die tussen 1978 en 2011 zijn blootgesteld aan drinkwater dat minder nitraat bevat dan de EU-norm van 50 milligram nitraat per liter water voorschrijft, uit de studie (Schullehner et al, 2018) blijkt dat er al sprake is van een verhoogd risico bij 3,87 milligram nitraat per liter. De resultaten van de Deense onderzoekers bevestigen de eerdere internationale studies die stellen dat lagere nitraatconcentraties kankerverwekkend kunnen zijn. Volgens de onderzoekers is een wettelijke discussie over de drinkwaternorm voor nitraat noodzakelijk (Rasenberg, 2018).

Nederlands drinkwater

"Ook in Nederland is er geprobeerd aandacht te vragen voor de nitraatconcentraties zoals de Nederlandse vereniging van drinkwaterbedrijven Vewin. Zij roepen al jaren dat meststoffen een bedreiging vormen voor drinkwaterbronnen. Tientallen grondwaterwinpunten in Oost- en Zuid-Nederland zijn vervuild met meststoffen. In 2016 bracht KWR in opdracht van Vewin in kaart wat de gevolgen zijn van het mestgebruik voor de drinkwater winning. Uit dat rapport blijkt dat er de afgelopen jaren 21 waterwinpunten gesloten omdat het water zo vervuild was dat zuiveren te kostbaar werd" (Rasenberg, 2018).

 

Toch geen een extra onderzoek of maatregelen

Naar aanleiding van het nieuwe Deense onderzoek ziet de Nederlandse vereniging  van drinkwaterbedrijven Vewin geen reden om de drinkwaternorm voor nitraat ter discussie te stellen.Volgens de reactie van Vewin hebben zij meer vertrouwen in de EU en WHO hebben, omdat dit maar een onderzoek is (Rasenberg, 2018). De "kleine" jongens worden genegeerd...

 

Zwangere vrouwen

Voedingscentrum Nederland adviseert zwangere vrouwen of moeders met jonge kinderen nitraatrijk voedsel en drinkwater te vermijden (Voedingscentrum).

Bronnen

Medicijnresten

Er zijn veel zorgen over de oppervlaktewaterkwaliteit met betrekking tot medicijnresten die worden uitgescheiden door mensen. Er zijn miljoenen mensen in Nederland die dagelijks medicijnen slikken waardoor medicijnresten via de uitscheiding in het rioleringsysteem terecht komt.

Een voorbeeld is de anti-conceptiepil. Volgens de cijfers van het CBS slikten 37% van de Nederlandse vrouwen in het jaar 2013 de anticonceptiepil, dat zijn heel veel vrouwelijke hormonen.

Nu is het de vraag of de waterzuiveringsbedrijven in staat zijn om 100% van deze resten te verwijderen uit het kraanwater. Ik durf niet te zeggen hoeveel medicijnresten het kraanwater bevat, maar het is beter om het zekere pad te nemen door uw water te destilleren waardoor u zeker bent dat ten minste 99,9% van alle verontreinigingen verwijderd zijn.

Bronnen

Drugsresten

In sommige delen van Nederland, zoals regio Amsterdam, neemt het harddrugsgebruik alleen maar toe. Cocaine, speed, ketamine, GHB, methamfetamines, LSD, en MDMA (XTC) worden steeds meer geconsumeerd. Alhoewel waterzuiveringsbedrijven beweren dat er minimale hoeveelheden drugsresten in het kraanwater zit, blijft het de vraag of minimale hoeveelheden ook niet al schadelijk is voor de gezondheid. Ik weet het zelf niet, maar ik weet in ieder geval dat gedestilleerde water het niet bevat en 100% veilig is om te drinken.