Wat is Omgekeerde Osmose?

Omgekeerde Osmose is een methode om verontreinigingen uit het water te halen door het verontreinigde water door een membraan onder hoge druk te persen. Deze membranen hebben een porie-grootte waar grotendeels alleen water door heen kan gaan, resulterende in een concentraat (residu van verontreinigingen) en permeaat (gefilterde pure water). Deze systemen zijn over de loop van tijd alleen maar verbeterd en varieeren in grootte; een klein systeem kan al 20 Liter per uur gefilterd water leveren en grotere systemen kunnen al enkele honderden tot duizenden Liters per uur leveren.


Wat zijn de voordelen van Omgekeerde Osmose systemen?

  • Grotere opbrengsten van gefilterd water ten opzichte van het destillatieproces.
  • Kan worden aangesloten aan het leidingsysteem, zodat gefilterd water gelijk beschikbaar is voor de gebruiker, onder andere voor het douchen of badderen
  • Weinig stroomkosten ten opzichte van destillatiesystemen

 

Wat zijn de nadelen van Omgekeerde Osmose Systemen?

  • Omgekeerde Osmose systemen kunnen vaak maximaal 95-97% van het verontreinigde water filteren integenstelling tot gedestilleerd water dat minstens 99% van verontreinigingen verwijderd.
  • Hoger waterverbruik, in de meeste gevallen voert men per liter gefilterd water twee liter afvalwater af.
  • Installatie is ingewikkelder ten opzichte van destillatieapparaten.
  • Hoe vaker water wordt gefilterd, des te minder efficient de membranen worden, en moeten om de zoveel tijd (circa 6 maanden, afhankelijk van gebruik) vervangen worden. Dus er zijn jaarlijkse kosten verbonden voor het vervangen van de membranen, voorfiltratie cartridges, en eventueel onderhoud van de pomp.
  • Mogelijke bacteriegroei in de filters (vooral bij de voorfiltratie cartridges)